Polibek Vometačky

Kontakt

Masopust pořádá Sdružení Roztoč, z.s. a na jeho přípravě se každý rok podílí kolem dvou set dobrovolníků.
Masopustní výbor, neformální organizační a poradní skupina, od brzkého podzimu plánuje, zařizuje a připravuje...

Univerzální masokontakt: masopust@roztoc.cz

Stánkový prodej neumožňujeme, děkujeme za pochopení!

Dramaturgie, velení

Jitka Tichá

jitka.ticha@roztoc.cz
775 889 941

Zámeček, catering

Dita Votavová

dita.votavova@roztoc.cz
775 889 940

Propagace, média, tisk, dobrovolníci

Zuzana Šrůmová

zuzana.srumova@roztoc.cz
777 852 195

Masky a jejich půjčování

Martina Macurová

masopust@roztoc.cz
603 946 501

Dárcovství finanční i věcné

Karolína Šípalová

karolina.sipalova@roztoc.cz
737 167 868

Produkce – zámeček

Kateřina Korychová

k.korychova@roztoc.cz
732 225 096

Produkce – BREĈO, šapitó

Lída Vacková

Průvod a doprava

Ondřej Marek

omarek@volny.cz
777 793 737

Technická sekce

Pavel Tichý

603 574 140

Logistika šapitó

Jano Kula

Konstrukce a věšení lidí

Jonáš Tichý