Příchod k Holému Vrchu

Galerie / Gallery

Pošlete nám fotky! / Send us your photos!
masopust@roztoc.cz

Masopust 2019

Královna Alžběta2, tedy Alžběta Tichá a Svobodová

Průvod mezi nebem a zemí, údolím a vrchem, minulostí a budoucností vyráží opět za svou královnou. Maškary se v poledne setkají na roztockém zámku, spojí s Únětickými a Suchdolskými tancem na pláni Holého vrchu a zakončí svou cestu zábavou v pravém a nefalšovaném vyhřívaném šapitó.

Somewhere between Heaven and Earth, valley and hilltop, past and future, a parade sets off yet again, following its Queen. The masks meet at Roztoky Castle at noon, join the processions from Unětice and Suchdol in a dance at Holý Vrch, and end their journey with gaiety and merriment in a genuine heated circus tent.

Obchůzka vedla Tichým údolím.
Potěšili nás svou návštěvou Andrew a Kathy Kim (a pomohli nám odlehčit Kohouta, vedli dílnu na práci s materiálem worbla a přivezli s sebou dva Karibu), Alison Duddle (a stvořila Chrty) a Jonny Quick (má velkou zásluhu na čtyřmužné Klibně a jejích vnitřnostech).
Podruhé dorazili Artisté z Feel the Universe a nazkoušeli pod vedením Cécile da Costa představení BRECO, které mělo premiéru v masopustním šapitó.
Taktéž podruhé jsme začínali masopustní den budíčkem Královny, tentokráte Královen, a snídaní s vejci.
Královnou Masopustu byla zvolena Alžběta – a ne jedna, ale rovnou dvě. Aby ji sličná Klibna uvezla, musela být lehce protažena a osedlána ještě jedním sedlem. Přibyly jí i nějaké ty párkovo-jitrnicové vnitřnosti. Královně tvořili družinu ušlechtilí Chrti, navzájem si aportující klacky.
Přišlo strašlivých lidí, všechno snědli a vypili. Bylo krásně.
Masopustní obchůzka po domech v Tichém údolí Masopustní obchůzka
Marek Musil | Petra Mandová
Jakub Sedlák
Fotografie z ranního budíčku Královny/Královen Ranní budíček
Jakub Sedlák
Masopustní průvod Masopustní průvod
Vít Švajcr | Jakub Sedlák
BRECO BREĈO
Jakub Souček

Masopust 2018

Královna Tereza Klinkerová