Příchod k Holému Vrchu

Galerie / Gallery

Pošlete nám fotky! / Send us your photos!
masopust@roztoc.cz

Masopust 2020

Královna Nevěsta, Anežka Konečná

Otisk dob minulých a dech věcí příštích. Truchlivě veselý průvod maškar vychází za svou Královnou-nevěstou. V pentlích a zrcátkách nese příběhy a hlasy roztockou krajinou.

An imprint of past times and a whisper of times to come. A mournfully merry masquerade procession following its Bride Queen. Donned in ribbons and tiny mirrors, she carries stories and voices throughout Roztoky’s landscape.

Královna Nevěsta
Obchůzka vedla Vršky a okolím.
Královna Nevěsta přinesla Masopustu lidové písně a celou družinu svých Družic-kamarádek, které ji provázely se zpěvem celým průvodem. Část týmu vytvořila Velblouda. Vymysleli jsme si a úspěšně zrealizovali MASYF - masopustní symfonický orchestr a sbor. V šapitó předvedl skladbu Jany Verešové Kdo je živý, tomu hop, kterou dirigoval Tomáš Brauner - a okolo šedesátky Roztockých a lidí z okolí se potkalo ve sboru a orchestru. Skladba byla doplněná scénickým ztvárněním pod vedením Adama Krátkého. Vyráběl se pro něj Kohout, kterému jde setnout hlava (po tolika letech, co o tom mluvíme :-)). Na scéně tančil Kohout (Adam Krátký), Medvěd (Josefína Tichá), Královna (Anežka Konečná) a Smrt (Cécile da Costa).

Masopust 2019

Královna Alžběta2, tedy Alžběta Tichá a Svobodová

Průvod mezi nebem a zemí, údolím a vrchem, minulostí a budoucností vyráží opět za svou královnou. Maškary se v poledne setkají na roztockém zámku, spojí s Únětickými a Suchdolskými tancem na pláni Holého vrchu a zakončí svou cestu zábavou v pravém a nefalšovaném vyhřívaném šapitó.

Somewhere between Heaven and Earth, valley and hilltop, past and future, a parade sets off yet again, following its Queen. The masks meet at Roztoky Castle at noon, join the processions from Unětice and Suchdol in a dance at Holý Vrch, and end their journey with gaiety and merriment in a genuine heated circus tent.

Královny Alžběty
Obchůzka vedla Tichým údolím.
Potěšili nás svou návštěvou Andrew a Kathy Kim (a pomohli nám odlehčit Kohouta, vedli dílnu na práci s materiálem worbla a přivezli s sebou dva Karibu), Alison Duddle (a stvořila Chrty) a Jonny Quick (má velkou zásluhu na čtyřmužné Klibně a jejích vnitřnostech).
Podruhé dorazili Artisté z Feel the Universe a nazkoušeli pod vedením Cécile da Costa představení BRECO, které mělo premiéru v masopustním šapitó.
Taktéž podruhé jsme začínali masopustní den budíčkem Královny, tentokráte Královen, a snídaní s vejci.
Královnou Masopustu byla zvolena Alžběta – a ne jedna, ale rovnou dvě. Aby ji sličná Klibna uvezla, musela být lehce protažena a osedlána ještě jedním sedlem. Přibyly jí i nějaké ty párkovo-jitrnicové vnitřnosti. Královně tvořili družinu ušlechtilí Chrti, navzájem si aportující klacky.
Přišlo strašlivých lidí, všechno snědli a vypili. Bylo krásně.
Masopustní obchůzka po domech v Tichém údolí Masopustní obchůzka
Marek Musil | Petra Mandová
Jakub Sedlák
Fotografie z ranního budíčku Královny/Královen Ranní budíček
Jakub Sedlák
Masopustní průvod Masopustní průvod
Vít Švajcr | Jakub Sedlák
BRECO BREĈO
Jakub Souček

Masopust 2018

Královna Tereza Klinkerová

Reportáže / Texts and podcasts

Královna Tereza klinkerová

Masopust 2017

Královna David Ramdan, "Nejsladší Chlupatice"

Reportáže / Texts and podcasts

Královna David Ramdan; zroj: https://www.vice.com/cs/article/3dy8mv/sviti-li-slunce-na-blaznive-masopustni-dni

Masopust 2016

Královna Barbora Sléhová, "Královna divočiny"

Fotogalerie

Facebook

Královna David Ramdan

Masopust 2015

Královna Zuzana Strnadová

Královna Zuzana Strnadová

Masopust 2013

Královna Zuzana Vítková

Královna Zuzana Vítková

Masopust 2011

Královna Dora Tichá

Fotogalerie

Výstava Markéty Luskačové
O smrti, o koních a jiných lidech

Královna Dota Tichá

Masopust 2010

Královna Hana Fritscherová

Královna Hana Fritscherová